THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

Tên đơn vị sở hữu: CÔNG TY TNHH OPPORTUNITY VIỆT NAM

Người đại diện theo pháp luật: LÊ VĂN LĨNH

Địa chỉ: Số 10 Tập thể giáo viên, Đường Trung Yên 6, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0987 165 803

Email: opportunityvietnam@gmail.com

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0109375818

Ngày cấp: 13/10/2020

Do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp